ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ECDL  14-12-2017

Ονοματεπώνυμο Λογισμικό Ενότητα Αποτ. (%)
Kullolli Roxhens Ms PowerPoint 2010 Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδο 97
Αγγέλης Λεωνίδας Ms Word 2010 Επεξεργασία Κειμένου 94
Αναγνώστου Αναστασία Ms PowerPoint 2010 Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδο 100
Αραμπατζής Γεώργιος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 97
Βαϊνά Ζωγραφούλα Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 94
Βελιτσιάνος Γεώργιος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 97
Γεωργόπουλος Αλέξανδρος Ms Excel 2010 Υπολογιστικά Φύλλα 100
Γκιμπής Ιωάννης Ms PowerPoint 2010 Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδο 97
Γκουνταμάνης Ελευθέριος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 94
Γώττας Κωνσταντίνος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 94
Δαραξής Κωνσταντίνος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 94
Δεμερτζή Μαρία Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 97
Ζαζόπουλος Ιωάννης Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Ιωαννίδης Χρήστος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Ιωσηφίδης Γεώργιος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 94
Καλλιφατίδης Αθανάσιος Ms PowerPoint 2010 Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδο 100
Καραΐσκου Μαγδαληνή Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 92
Καργιώτη Σοφία Νίκη Ms Windows 7 Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 89
Καργιώτη Σοφία Νίκη Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 94
Καρκαμάνης Βασίλειος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Κατσάς Πέτρος Ms Excel 2010 Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρημένο Επίπεδο 94
Κατσίμπουρας Χαράλαμπος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 94
Κοσκινά Ελένη Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Κόσσυβα Ευανθία Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Κουκούτση Μαρία Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 97
Λαπάτση Ελένη Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 92
Λαπάτση Ελένη Ms Windows 7 Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 100
Λυκόπουλος Παναγιώτης Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 97
Μακρής Βασίλειος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 100
Μελιοπούλου Ελευθερία Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 94
Μέλλιου Ελένη Ms Excel 2010 Υπολογιστικά Φύλλα 56
Μπακαλάκη Αικατερίνη Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Μπαλαούρας Θωμάς Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Μπατζογιάννης Χρήστος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 92
Μπίνιας Αντώνιος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 100
Μπουκίνατς Κορίνα Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 89
Μπουκίνατς Κορίνα Ms Windows 7 Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 94
Μπούσο Χριστιάννα Ms PowerPoint 2010 Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδο 97
Νικολόπουλος Δημήτριος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Νίκου Βασιλική Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Οφίδης Αθανάσιος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 100
Οφίδης Σάββας Ms Windows 7 Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 100
Παληοσελίτης Ηλίας Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 100
Παναγόπουλος Σάββας Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Παπαδόπουλος Γεώργιος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Παπαδόπουλος Σταύρος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 97
Παπαζήσης Απόστολος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 97
Ποικιλίδης Ιωάννης Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 78
Ποικιλίδης Ιωάννης Ms Excel 2010 Υπολογιστικά Φύλλα 67
Ποικιλίδης Ιωάννης Ms Word 2010 Επεξεργασία Κειμένου 64
Ραπτόπουλος Γεώργιος Ραφαήλ Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 86
Σαββίδου Γεωργία Ms Word 2010 Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο 97
Σεϊταρίδης Ορέστης Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 97
Τζιτζιλή Νικολέτα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Τσακιρίδης Γεώργιος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 100
Τσαουσίδης Γεώργιος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 100
Τσιμόπουλος Αθανάσιος Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 100
Τσιρώνη Κωνσταντίνα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 100
Τσιτουρίδου Μαριάνθη Ms Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 100