Τα Προγράμματα Σπουδών της σχολής εμφανίζονται συνοπτικά στον παρακάτω χάρτη προγραμμάτων.

Οι μαθητές της Σχολής καταλήγουν στην απόκτηση των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών του Ιδρύματος ECDL .