Στους Υπολογιστές...και e-πρώτοι

Το ECDL e-kids είναι ένα σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, μέσα από ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιβάλλον.

Στόχος του ECDL e-kids είναι να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με τους Υπολογιστές, μέσα από ένα μαγευτικό εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ευρώπη και τον κόσμο που εξάπτει την φαντασία και προκαλεί τη δημιουργικότητά τους, καλύπτοντας επτά (7) θεματικές ενότητες.