Το "Proficiency" της Πληροφορικής


Tο ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και στις τέσσερις (4) ενότητες ECDL Advanced και είναι σε θέση να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας.

Eνότητες Advanced

Οι ενότητες Advanced πιστοποιούν ικανότητες που σας επιτρέπουν να γίνετε ένας «δυναμικός χρήστης».Να εκτελείτε προηγμένες εντολές σε τέσσερις από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Οι ECDLAdvanced  ενότητες είναι: 

Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο - χρήση των προηγμένων δυνατοτήτων των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου για ενίσχυση του έργουσας, βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση χρόνου. Ιδανικό για το χώρο εργασίας.

Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρημένο Επίπεδο - Φέρουν τις δεξιότητές σας στα υπολογιστικά φύλλα σε επίπεδο ειδικών. Χρησιμοποιήστε το πλήρες δυναμικό της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων για να παράγουν πληροφορίες υψηλότερης ποιότητας. Ιδανικό για κάθε θέση εργασίας που απαιτεί σύνθετους υπολογισμούς.

Βάσεις Δεδομένων, Προχωρημένο Επίπεδο - χρήση των προηγμένωνεργαλείων που είναι διαθέσιμα σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων για την καλύτερη διαχείριση, την οργάνωση, και την αναφορά δομημένων πληροφορών: ανεκτίμητη δεξιότητα για πολλές θέσεις εργασίας.

Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδo - ένα ζωτικό εργαλείο για όποιονεπιθυμεί να δημιουργήσει αποτελεσματικές, εντυπωσιακές παρουσιάσειςχρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία του λογισμικού παρουσίασης.