Έχεις ECDL; Είσαι περιζήτητος!

Τι είναι το πρόγραμμα πιστοποίησης ECDL Profile;

Programmes

Το ECDL Profile αποτελείται από μια σειρά ενοτήτων - κάθε ενότητα παρέχει ένα πρακτικό πρόγραμμα σύγχρονων δεξιοτήτων και γνωστικών πεδίων, οι οποίες επικυρώνονται με μία εξέταση. Το Νέο ECDL σας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε και να πιστοποιήσετε τις γνώσεις και δεξιότητες στα αντικείμενα που επιθυμείτε και στο επίπεδο που σας ταιριάζει, είτε για τις ανάγκες τις εργασίας σας, είτε για τις ανάγκες της καθημερινότητάς σας. Επιλέγοντας το δικό σας συνδυασμό ενοτήτων, δημιουργείτε το προσωπικό σας ECDL Profile.

Το Νέο ECDL χωρίζεται σε 3 κατηγορίες, Base ΕνότητεςStandard Ενότητες και Advanced Ενότητες . 

BASE ΕΝΟΤΗΤΕΣ

STANDARD ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ADVANCED ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων Παρουσιάσεις Επεξεργασία Κειμένου
Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Υπολογιστικά Φύλλα
Επεξεργασία Κειμένου Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βάσεις Δεδομένων
Υπολογιστικά Φύλλα Διαδικτυακή Συνεργασία Παρουσιάσεις
  Επεξεργασία Εικόνας  
Επεξεργασία Ιστοσελίδων
Προγραμματισμός Έργου
Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω H/Y
Digital Marketing